Nederlandse molenaars op Unesco-lijst

voor immaterieel cultureel erfgoed

 

Groenveld, 7 december 2017

 
Van donderdag 7 december t/m zondag 10 december staan nagenoeg alle nog werkende molens in Nederland in de vreugd. Dit als teken dat de molenaars trots zijn op hun ambacht en op de erkenning van hun ambacht door de UNESCO als Immaterieel Erfgoed.
Ook de molen van Groenveld staat hiervoor in de vreugdestand.

Op 7 december 2017 is bekend geworden dat het de betrokken landelijke molen­organisaties is gelukt dit immaterieel erfgoed te beschermen en te behouden voor de toekomst.

Het ambacht van molenaar als immaterieel erfgoed erkend

UNESCO beschrijft immaterieel cultureel erfgoed als volgt: “Het is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.”

Een molen kan niet zonder een molenaar

Sinds de negentiende eeuw zijn veel molens tot stilstand gekomen. Met het stilzetten van de molens ging ook de kennis van het werken met molens verloren. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Tegenwoordig laten veertig beroepsmolenaars en honderden vrijwilligers de wind- en watermolens in Nederland draaien. Al in 1973 is het Gilde voor Vrijwillig Molenaars (www.vrijwilligemolenaars.nl) begonnen met opleiden van nieuwe molenaars. En met succes. Ook zetten deze vrijwilligers zich in om kennis over het ambacht van molenaar te delen met het grote publiek.

Molens in de vreugde stand

Van donderdag 7 december 11.00 uur tot zondag 10 december omstreeks 17.00 zal ook de molen van Groenveld in de vreugdestand staan. Als wieken in de vreugdestand staan, dan staan de wieken niet helemaal in het midden, maar iets naar links. Zoals bij 5 over het uur op een klok. Dit gebruik komt uit een tijd waarin met de stand van de wieken berichten werden doorgeven. Anno 2017 is deze ‘molentaal’ niet meer een belangrijke manier om nieuws te verspreiden. Voor de oplettende voorbijgangers is het echter nog altijd een subtiel gebaar.

 

Ik, Fred Prins molenaar van de Groenvelder molen, ben trots op deze erkenning.
Het is echt bijzonder dat ons ambacht op deze manier internationaal erkend wordt.
Ik hoop dat het enthousiasme voor het molenaarsambacht hierdoor nog groter wordt.